COPYRIGHT © 2019

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEALINK VIỆT NAM

VPĐD: 33 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (028) 2250 8017| Email: info@sealinkvietnam.com.vn

Số giấy CNĐKKD: 0315473666 | Ngày cấp: 10/01/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh 

Liên hệ

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SEALINK VIỆT NAM

VPĐD: 159A Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028) 2250 8017 | Email: info@sealinkvietnam.com.vn

Website: www.sealinkvietnam.com.vn

Tên  
Email  
Thư